นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 266,954 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ธ.ค. 63รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลงิม แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา