นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 266,930 คน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 ต.ค. 63การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม แชร์  
20 ต.ค. 63สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา