นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 141 คน

เยี่ยมชม 78,043 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

5 เมษายน 2564 9 ครั้ง ชิษณุพงศ์ จตุนาม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี.pdf1.11 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา