นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 118 คน

เยี่ยมชม 78,049 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือในการปฏิบัติงานสารบรรณ

5 เมษายน 2564 10 ครั้ง ชิษณุพงศ์ จตุนาม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
คู่มือในการปฏิบัติงานสารบรรณ.pdf764.21 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา