นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 78,498 คน

ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลงิม พ.ศ.2553

5 เมษายน 2564 15 ครั้ง ชิษณุพงศ์ จตุนาม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลงิม พ.ศ.2553.pdf11.78 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา