นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 203 คน

เยี่ยมชม 78,001 คน

ประมวลจริยธรรม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา พ.ศ.2552

5 เมษายน 2564 10 ครั้ง ชิษณุพงศ์ จตุนาม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา พ.ศ.2552.pdf2.88 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา