นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 266,980 คน

ประมวลจริยธรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 64ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา พ.ศ.2552 แชร์  
5 เม.ย. 64ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลงิม พ.ศ.2553 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา