นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 266,953 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ก.ย. 63แผนงานใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา