นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 266,983 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ เทศบาลตำบลงิมน่าอยู่ อย่างยั่งยืน การศึกษาได้มาตรฐาน ประชากรอยู่ดีมีสุข ”

เปลี่ยนภาษา