???? แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชน

#ห้ามเผาทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 2564 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง