มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอปง เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับบุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ หากเข้ามาในพื้นที่อำเภอปง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ข้อมูล อัปเดต วันที่ 25 ธ.ค. เวลา 19.00 น.

สำนักงานสาธารสุขอำเภอปง หมายเลขโทรศัพท์ : 054-497228