วันที่ 10 เมษายน 2564 นำโดย นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์ ปลัดเทศบาลตำบลงิม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิม พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 7 วัน อันตราย เพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย และบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเป็นการเฝ้าระวังการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19 ) ที่อาจเกิดขึ้น ณ จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม อ่านต่อ