นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 266,912 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์กรอบภารกิจหลัก 5 ด้าน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลงิม แชร์  
10 เม.ย. 64โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 7 วัน อันตราย "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" แชร์  
29 มี.ค. 64เผยแพร่บทความด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการซื้อ ขาย แจกจ่าย เรี่ยไรบนทางจราจรหรือไหล่ทาง แชร์  
29 มี.ค. 64เผยแพร่บทความด้านกฎหมาย เกี่ยวกับ การขุด ขน ทําลาย ทําให้เสียหายแก่ทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต แชร์  
29 มี.ค. 64ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิมและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิม (อย่างไม่เป็นทางการ) แชร์  
19 ก.พ. 64ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิม ที่ได้ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง แชร์  
19 ก.พ. 64ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 แชร์  
19 ก.พ. 64ประกา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 แชร์  
12 ก.พ. 64สรุปผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิม แชร์  
11 ก.พ. 64ประกาศสภาเทศบาลตำบลงิม เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
5 ก.พ. 64แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชน #ห้ามเผาทุกชนิด แชร์  
25 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลตำบลงิม เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แชร์  
25 ธ.ค. 63มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอปง เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  แชร์  
17 พ.ย. 63 แจ้งประชาสัมพันธ์ #กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 , พ.ศ. 2563 แชร์  
16 พ.ย. 63ประกาศเรื่อง ขอให้ตรวจสอบงบประมาณที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
15 พ.ย. 63ประกาศสภาเทศบาลตำบลงิม เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แชร์  
6 พ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลงิม เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น แชร์  
21 ก.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลงิม เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
22 ส.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลงิม เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 33 รายการ
เปลี่ยนภาษา