วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 นำโดย นายสมหวัง คำตัน นายกเทศมนตรีตำบลงิม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้างเทศบาล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( 5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอปง