วันที่ 07 มกราคม 2564 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลงิม นำโดย นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์ ปลัดเทศบาลตำบลงิม และ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลงิม ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ตลาดสดบ้านดอนไชย