วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลตำบลงิม ร่วมกิจกรรมทุกวันจันทร์ แต่งกายเครื่องแบบ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์