วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. นำโดย นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์ ปลัดเทศบาลตำบลงิม

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบงิม

ซึ้งกิจกรรมในครั้งนี้ เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ)พร้อมหัวหน้าส่วนงาน,พนักงานและคณะครูไปร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิม ที่มีกำหนดจัดการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่