นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 266,921 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบงิม แชร์  
8 มี.ค. 64กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น แชร์  
5 ก.พ. 64โครงการสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน แชร์  
24 ม.ค. 64โครงการสร้างความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ แชร์  
12 ม.ค. 64สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปง ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2564 ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลงิม แชร์  
7 ม.ค. 64Big Cleaning Day ณ ตลาดสดบ้านดอนไชย แชร์  
28 ธ.ค. 63โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบ แชร์  
5 ธ.ค. 63การประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 แชร์  
5 ธ.ค. 63พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( 5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอปง แชร์  
2 ธ.ค. 63กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning) ตลาดสด ตลาดนัด สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร แชร์  
30 พ.ย. 63กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสวัสดิการสร้างสุข,สุขภาวะสร้างสุข,กิจกรรมสร้างสุข ให้กับนักเรียนสูงอายุ ณ โฮงเฮียนสร้างสุขทต.งิม แชร์  
26 พ.ย. 63อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ แชร์  
24 พ.ย. 63โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (ประชาคมแผนปี 2565) ณ บ้านสันกลาง แชร์  
24 พ.ย. 63โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้านนาดอ ประจำปี 2564 แชร์  
24 พ.ย. 63โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (ประชาคมแผนปี 2565) ณ บ้านควร แชร์  
19 พ.ย. 63โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (ประชาคมแผนปี 2565) ณ บ้านหนองบัว  แชร์  
19 พ.ย. 63โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (ประชาคมแผนปี 2565) ณ บ้านเก๊าเงา  แชร์  
19 พ.ย. 63โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (ประชาคมแผนปี 2565) ณ บ้านเลี้ยว แชร์  
18 พ.ย. 63โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2564 (ประชาคมแผนปี 2565) ณ บ้านดอนไชย  แชร์  
12 พ.ย. 63กิจกรรม Big Cleaning ตลาดสดบ้านสันกลาง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 95 รายการ
เปลี่ยนภาษา