นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 78,016 คน

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงิม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

2 เมษายน 2564 16 ครั้ง ชิษณุพงศ์ จตุนาม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงิม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25531.71 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา