นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 158 คน

เยี่ยมชม 78,620 คน

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงิม เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543

2 เมษายน 2564 17 ครั้ง ชิษณุพงศ์ จตุนาม แชร์  

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
ทบ.การควบคุมสถานที่จำหน่ายและสะสมอา_๒๑๐๒๑๐_0.jpg85.49 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมสถานที่จำหน่ายและสะสมอา_๒๑๐๒๑๐_1.jpg217.72 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมสถานที่จำหน่ายและสะสมอา_๒๑๐๒๑๐_2.jpg198.99 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมสถานที่จำหน่ายและสะสมอา_๒๑๐๒๑๐_3.jpg208.15 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมสถานที่จำหน่ายและสะสมอา_๒๑๐๒๑๐_4.jpg246.24 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมสถานที่จำหน่ายและสะสมอา_๒๑๐๒๑๐_5.jpg233.99 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมสถานที่จำหน่ายและสะสมอา_๒๑๐๒๑๐_6.jpg245.89 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมสถานที่จำหน่ายและสะสมอา_๒๑๐๒๑๐_7.jpg107.22 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา