นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 211 คน

เยี่ยมชม 78,492 คน

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงิม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560

2 เมษายน 2564 16 ครั้ง ชิษณุพงศ์ จตุนาม แชร์  

เอกสารแนบ 14 ไฟล์
ทบ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_๒๑๐๒๑๐_0.jpg142.28 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_๒๑๐๒๑๐_1.jpg106.37 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_๒๑๐๒๑๐_2.jpg198.58 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_๒๑๐๒๑๐_3.jpg202.07 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_๒๑๐๒๑๐_4.jpg164.72 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_๒๑๐๒๑๐_5.jpg181.12 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_๒๑๐๒๑๐_6.jpg192.68 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_๒๑๐๒๑๐_7.jpg181.37 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_๒๑๐๒๑๐_8.jpg218.77 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_๒๑๐๒๑๐_9.jpg254.96 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_๒๑๐๒๑๐_10.jpg254.52 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_๒๑๐๒๑๐_11.jpg282.81 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_๒๑๐๒๑๐_12.jpg251.90 KB   แสดงภาพ
ทบ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_๒๑๐๒๑๐_13.jpg241.35 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา