นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 78,061 คน

เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงิม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559

5 เมษายน 2564 9 ครั้ง ชิษณุพงศ์ จตุนาม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลงิม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559.pdf9.20 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา