นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 266,963 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 เม.ย. 63การบริการแผนที่บริการสาธารณะ Service Map ภายใต้โครงการการจัดบริการ 6G3S เทศบาลตำบลงิม แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา