นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 90 คน

เยี่ยมชม 267,030 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64กองการศึกษา แชร์  
30 มี.ค. 64กองคลัง แชร์  
30 มี.ค. 64กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แชร์  
30 มี.ค. 64กองสวัสดิการสังคม แชร์  
30 มี.ค. 64กองช่าง แชร์  
30 มี.ค. 64งานทะเบียนและบัตร แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา