นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 100 คน

เยี่ยมชม 266,945 คน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลงิม

  • เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140
  • โทรศัพท์ 054 448 319 โทรสาร 054 448 319
    อีเมล์ tessabanngim@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา