นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 267,082 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 มี.ค. 64แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา