นางนิภาวรรณ์ หายทุกข์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลงิม
054 448 319

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 267,048 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 มิ.ย. 60การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา