หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย : topdkclub02
อ่าน : 119
จันทร์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

⚠️การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562
1.ภาษีโรงเรียนและที่ดิน ตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
2.ภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
3.ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2562
4.ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ชำระได้ที่ ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลงิม วันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. 
อีกช่องทางชำละภาษีโดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปง ชื่อบัญชี เทศบาลตำบลงิม เลขที่บัญชี 523-110047-1
⚠️ หลังจากได้รับแจ้งรายการภาษีจากเทศบาลตำบลงิม หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ท่านต้องชำระเงินเพิ่มตามกฎหมายกำหนด