ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชนิตร์นันท์ ตีฆายุ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :