[ thanawat ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นายธนวัตร สุนันต๊ะ
ชื่อเล่น : 
ตรี
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
27/6/2516
อายุ : 
45
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
thana25167@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
71
อำเภอ : 
ปง
จังหวัด : 
พะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 
56140
เบอร์โทรศัพท์ : 
0944344666
สถานที่ทำงาน : 
รับราชการ
การศึกษา : 
ปริญญาตรี