[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: สำนักงานเทศบาลตำบลงิม เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 Tel.054 448 319 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
แหล่งการเรียนรู้องค์กร
แผนพัฒนาตำบล
สถิติการให้บริการ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner

ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/ก.พ./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
16 คน
สถิติปีนี้
16 คน
สถิติทั้งหมด
220470 คน
IP ของท่านคือ 3.236.156.34
(Show/hide IP)

  
วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจเทศบาลตำบลงิม

วิสัยทัศน์
“ เทศบาลตำบลงิมน่าอยู่ อย่างยั่งยืน การศึกษาได้มาตรฐาน ประชากรอยู่ดีมีสุข ”
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       1.1 เร่งรัดการปรับปรุงการพัฒนาถนน  สะพาน  ถนนในหมู่บ้าน  ให้มีมาตรฐานสภาพที่ใช้งานได้สะดวก       
       1.2 สร้างบำรุงจัดหาแหล่งน้ำขุดลอกทางน้ำ  และระบบการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  เพื่อเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น      
       1.3 จัดหารปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภค  ในท้องถิ่นนั้น  ให้ทั่วถึง      
       1.4 ให้มีไฟฟ้า  และแสงสว่าง  อย่างทั่วถึงให้มีการสื่อสารที่คลอบคลุม  ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง       
       1.5 เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนา  ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อลดต้นทุน  ในการขนถ่ายสินค้า  จากแหล่งผลิตสู่หมู่บ้านที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
2. ด้านเศรษฐกิจ
       2.1 ปรับปรุงระบบจัดเก็บรายได้  ขององค์กรเทศบาล  และการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพอย่าง มั่นคง      
       2.2 เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณที่ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยตรงและดำเนินการโอนงบประมาณโครงการที่ไม่จำเป็น  เพราะเหตุสภาพเปลี่ยนแปลงไปตั้งจ่ายโครงการที่เร่งด่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวม          
       2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น
3. ด้านอาชีพและรายได้
       3.1  ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ใช้ปุ๋ยชีวภาพบำรุงดิน  มีการทำปุ๋ยหมักทุกหมู่บ้านเพื่อลดต้นทุนในการผลิต           
       3.2  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมยามว่าง  จากฤดูการเกษตร  มีการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ       
       3.3  ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตรงตามศักยภาพของประชาชนในพื้นที่
4. ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       4.1  ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของประชาชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้  ต้นไม้ลุ่มน้ำ  ที่เก็บกักน้ำ รักษาแม่น้ำลำคลองรักษาสภาพน้ำ      
       4.2  ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อให้มีป่าทดแทน  ป่าที่เสียไปโดย การมีส่วนร่วมของประชาชน     
       4.3  รณรงค์ให้ลดการใช้สารเคมี  สารพิษ  และวัตถุอันตรายฟื้นฟูสภาพดิน  และลดการชะล้างหน้าดิน บำรุงหน้าดินซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่น้ำลำคลองตื้นเขิน     
       4.4  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำแม่น้ำลำคลองต่างๆ โดยการขุดลอกคลองที่มีอยู่เดิม  ขุดขยายทางน้ำสายใหม่เพื่อพัฒนาระบบการไหลของแม่น้ำที่สะดวก  และป้องกันน้ำท่วมที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน      
       4.5  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามมีที่พักผ่อนหย่อนใจ     
       4.6  รณรงค์ให้รู้จักการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  โดยการคัดแยกและนำสิ่งที่เหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง
5. ด้านนโยบายสวัสดิการและสังคมเข้มแข็ง
       5.1 ด้านการสาธาณสุขและสุขภาพที่ดี  ให้ปลอดภัยจากสารเสพติดต่างๆ     
       5.2 ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเล่นกีฬาต่างๆ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี  เป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน       
       5.3 รณรงค์ป้งกันระงับโรคต่างๆ รวมทั้งโรคเอดส์  การติดสารเสพติด ร่วมกับหน่วยงานอื่น หน่วยงานของราชการและอาสาสมัครสาธารณะสุขของหมู่บ้าน      
       5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  สร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยเด็ก สนับสนุนกิจกรรมอนามัยโรงเรียน     
       5.5 ด้านการสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ตามสมควร
       5.6 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพเด็ก ในศูนย์เด็กเล็กให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย  และจิตใจ อารมณ์และสังคม  และสติปัญญา  เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเรียน     
       5.7 ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกย่องผู้มีความรู้ความสามารถ มาช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น      
       5.8 ให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น
6. ด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
       6.1 ส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน  สื่อการสอนที่ทันสมัย  เพื่อให้นักเรียนในท้องถิ่น มีความรู้ที่ทัดเทียมในโรงเรียนอื่นได้ ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศต่างๆ เพื่อโอกาสทางการศึกษา        
       6.2  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งความรู้ แหล่งการเรียนรู้ของประชาชน มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน         
       6.3  ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  เพื่อเป็นการบำรุงรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามไม่ให้สูญหายไป และให้เยาชน ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษามีบทบาท กิจกรรมศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มีการอนุรักษ์  เผยแพร่ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น        
       6.4   ส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ด้านการเมืองการบริหาร
       7.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิไตยและสนับสนุนตามเจตนารม  ของรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบัน          
       7.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การวางแผนโครงการต่างๆ ที่สำคัญตลอดถึงการตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆ         
       7.3  ปรับปรุงการจัดการบริหารภายในองค์กรเทศบาล และระบบบูรณาการและยุทธศาสตร์ ร่วมกับการพัฒนาองค์กรภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานที่ชัดเจน ในภารกิจที่รับผิดชอบ มีตัวชี้วัดตลอดถึงความคุ้มค่าของงบประมาณ ที่ลงทุนและความพอใจของประชาชนผู้รับบริการในท้องถิ่นอย่างสูงสุด         
       7.4   ให้มีการจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของข้าราชการและพนักงานให้มีทัศนคติที่เอื้อต่อ ประชาชน  ทวบทวนระเบียบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้มีความยีดหยุ่น มีประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรม         
       7.5   ให้มีการฝึกอบรมข้าราชการพนักงานผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานในหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างสูงสุด         
       7.6  มุ่งบริหารงานโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ในการพัฒนา เน้นการปฏิบัติงานในพื้นที่  เพื่อสำรวจความต้องการของผู้คนในพื้นที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการและความถูกต้องนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่นเทศบาลตำบลงิม อย่างแท้จริง
สำนักงานเทศบาลตำบลงิม เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 Tel.054 448 319
Email : tessabanngim@hotmail.com Facebook: www.facebook.com/tessabanngim LINE ID : @eqc9221j
Modified to ATOMYMAXSITE 2.5