[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
.::: สำนักงานเทศบาลตำบลงิม เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 Tel.054 448 319 :::.
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
แหล่งการเรียนรู้องค์กร
แผนพัฒนาตำบล
สถิติการให้บริการ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[adminngim]
link banner

ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/ก.พ./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
16 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
120 คน
สถิติเดือนนี้
2682 คน
สถิติปีนี้
26313 คน
สถิติทั้งหมด
176038 คน
IP ของท่านคือ 3.90.108.129
(Show/hide IP)


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร ประจำปี 2561 ( 5/พ.ย./2561 )
    เทศบาลตำบลงิมจัดอบรมเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ ความสามารรถที่มีอยู่ รวมทั้งกฏหมายและระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นในการปฎิบัติงาน
ประชุมประชาคม 2561 ( 2/พ.ย./2561 )
    เทศบาลตำบลงิม  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  โดยการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือนำสู่การปฏิบัติและเป็นกรอบในการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
เพื่อให้เกิดธรรมภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม หมู่บ้านให้มากที่สุด อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลงิม โดยแผนพัฒนาหมู่บ้านได้ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และยังเป็นการลดขั้นตอนกระบวนการและความซ้ำซ้อนในการจัดทำแผนพัฒนาของท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1.      เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วม และเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการจัดทำ 
แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน
2.      เพื่อให้แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของหมู่บ้านได้อย่างแท้จริง
3.      เพื่อให้เทศบาลตำบลงิม นำแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลงิม นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานของเทศบาลตำบลงิม ภายใต้การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมภิบาล
4.      เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลงิม ให้ประชาชนได้รับทราบ
5.      เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลผลิต  ผลลัพธ์จากโครงการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ประชาชนได้รับทราบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.      ประชาชนมีความรู้และเข้าร่วมสู่กระบวนการจัดทำแผนของหมู่บ้านและตำบล(ชุมชนและท้องถิ่น)
2.       ทุกหมู่บ้านมีแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองปัญหาความต้องการของหมู่บ้านอย่างแท้จริง
3.       เทศบาลตำบลงิม มีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.       รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลงิม ให้ประชาชนได้รับทราบ
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลผลิต  ผลลัพธ์จากโครงการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ประชาชนได้รับทราบ
ยินดีต้อนรับ อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ( 27/มี.ค./2561 )
     วันที่ 27 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลงิมพร้อมด้วยคณะการทำงานมีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับ อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ในการทำงาน เครือข่ายการจัดการความรู้ภาคประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป          ขอขอบคุณทุกฝ่ายงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ..
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( 23/มี.ค./2561 )
    ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 นายสมหวัง  คำตัน นายกเทศมนตรีตำบลงิม ในนามผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดพะเยา ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน อปพร. เพื่อเชิดชูเกียรติความสำคัญของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป เกี่ยวกับความเสียสละในการช่วยเหลือสังคม พี่น้องประชาชน เมื่อยามที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยในหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น ซึ่ง อปพร. จะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ และเป็นกลไกส่วนหนึ่งภาคประชาชนที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ แม้ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จึงถือเป็นผู้มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 
โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) ( 21/มี.ค./2561 )
    โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ สนามเทศบาลตำบลงิม
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคได้   การกีฬาทำให้คน   รู้จักแพ้   รู้จักชนะ   และรู้จักการให้อภัยสามารถทำให้คนเราอยู่ร่วมกัน      อย่างมีความสุขได้ ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกฝ่ายงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณด้วยความยินดียิ่ง ..*_*..
โฮงเฮียนสร้างสุข ( 20/มี.ค./2561 )
    วันที่ 16 มีนาคม 2561 โฮงเฮียนสร้างสุขเปิดการเรียนการสอน มีการทำกิจกรรมนันทนาการ # วิชาสวัสดิการสร้างสุข การทำน้ำพริกคั่ว และ ขนมดอกจอกสมุนไพร จากปราชญ์ชาวบ้าน และกิจกรรมสร้างสุข ณ โฮงเฮียนสร้างสุข ทต.งิม
กิจกรรมจิตอาสา โฮงเฮียนสร้างสุข ( 20/มี.ค./2561 )
    วันที่ 18 มีนาคม 2561 นายสมหวัง คำตัน นายกเทศมนตรีตำบลงิม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรม " Kick off Phayao Cleaning Day" โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุ โฮงเฮียนสร้างสุข ทต.งิม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจิตอาสา ทำความสะอาดลานวัด กวาดใบไม้ ณ วัดบ้านป่าแดง            หมู่ 9 ตำบลงิม โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกความร่วมมือที่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี .. ขอบคุณด้วยความยินดียิ่ง ..
โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน ประจำปี 2561 ( 19/มี.ค./2561 )
    ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลงิม โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมจัดสุขภาพชุมชน เพื่อกระตุ้นให้องค์กรชุมชนและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลงิม 
วันท้องถิ่นไทย 2561 ( 19/มี.ค./2561 )
    
ในวันที่  18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ร่วมระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และกล่าวคำถวายราชสดุดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดเกล้า ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศ ถือเป็นต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจสู่ประชาชนให้ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ( 19/มี.ค./2561 )
    ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรี ชัยณรงค์ โรจนโสทร. ลงพื้นที่ ตรวจสอบ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลงิม ณ ลำน้ำงิม บ้านหนองบัว บ้านดอนไชย บ้านแบ่ง ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี ... 
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/21 -> [จำนวน 201 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเทศบาลตำบลงิม เลขที่ 5 หมู่ 4 ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 56140 Tel.054 448 319
Email : tessabanngim@gmail.com Facebook: www.facebook.com/tessabanngim LINE ID : @eqc9221j
Modified to ATOMYMAXSITE 2.5