เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
สำนักงานเทศบาลตำบลงิม
· คณะผู้บริหาร
· กิจการสภา
· สำนักปลัด
· กองช่าง
· กองคลัง
· กองการศึกษา
· กองสาธารณสุข
· กองสวัสดิการสังคม
· ประวัติเทศบาลตำบลงิม
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชัน
· เอกสารเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
· ติดต่อเทศบาลตำบลงิม
· กองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลงิม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
หน่วยงานต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (อ่านรายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (
อ่านรายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (
อ่านรายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (
อ่านรายละเอียด)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (
อ่านรายละเอียด)
ประกาศการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๗ (
อ่านรายละเอียด
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลงิม พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ (
อ่านรายละเอียด)
ประกาศให้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลงิม พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ (
อ่านรายละเอียด)


  

ประมวลภาพสงกรานต์ ปี 2557 (ดูภาพ)
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลงิม (ดูภาพ)

เทศบาลตำบลงิมช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ดูภาพ)  
เทศบาลตำบลงิม ออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ (ดูภาพ
งานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 (ดูภาพ)

 กองสาธารณสุขฯเข้ารับการประเมิน สปสช. ปี 56 (ดูภาพ)
 หารือแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  (ดูภาพ)
ภาพงาน 101 ปี อำเภอปง 
ภาพการแข่งขีนกีฬาประชาชน ปี57 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ก่อสร้าง ดาดคอนกรีต ลำน้ำขาล บ้านเก๊าเงา หมู่ 15 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ถนนลูกรังบดอัดแน่น เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 9 หมู่บ้าน (
รายละเอียดเพิ่มเติม)
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗ (รายละเอียด)

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ (
รายละเอียด..)

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ (
รายละเอียด..


ข่าวประกาศ
  08-05-2013   แจ้งประสานการสอบสวนดำเนินคดีอาญาข้อหากู้ยืมเงินที่... (2,340 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  22-04-2013   งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (232 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  22-04-2013   ศุนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ เทศบาลตำบ... (302 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  22-04-2013   ประกาศปรับปรุงงานบริการประชาชน (223 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  20-04-2013   ประชาสัมพันธ์รัโอนตำแหน่งว่าง (227 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  18-04-2013   สรุปภาพกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 (231 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  17-04-2013   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยที่๔ ประ... (130 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  17-04-2013   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยที่๓ ครั... (137 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  17-04-2013   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยที่ ๓ ปร... (147 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  17-04-2013   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยที่ ๒ คร... (156 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  17-04-2013   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยที่ ๒ ปร... (136 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  17-04-2013   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยแรก ครั้... (144 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  17-04-2013   ประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยแรก ประจำปี... (161 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  17-04-2013   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ และกำห... (148 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  11-04-2013   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ... (167 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  10-04-2013   ประมวลภาพโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย56 (175 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  10-04-2013   ประมวลภาพการฝึกอบรมของ อปพร. (167 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  10-04-2013   ประกาศการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๖ (189 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  30-01-2013   รายงานสถิติข้อมูลการบริการประชาชน งานทะเบียนราษฎร ... (338 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  17-10-2012   รายงานสถิติข้อมูลการบริการประชาชน งานทะเบียนราษฎร ... (432 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  

หน้า:

[ สรุปข่าว ] [ ค้นข่าว ] [ หัวข้อข่าว ] [ อ่านข่าวทั้งหมด ]

เว็บบอร์ดเทศบาลตำบลงิม

  • กระทู้ทั้งหมด
  • ภาพกิจกรรม
  • ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
  • สารจากนายกเทศมนตรี
  • ร้องเรียน
  • จัดซื้อจัดจ้าง

ที่ชื่อกระทู้ผู้ตั้งตอบอ่านตอบล่าสุด
กระทู้ 124 | กระทู้และตอบ 204 | เข้าชม 448384 | ตอบ 80 | สมาชิก  66
อ่านกระทู้หมวดนี้/ตั้งกระทู้ใหม่ | กระทู้ยังไม่มีคำตอบ | ค้นหา | ข้อมูลส่วนตัว | เข้า/ออกจากระบบ


ที่ชื่อกระทู้ผู้ตั้งตอบอ่านตอบล่าสุด
 สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6.00 นิ้วadmin14040nuk2535
 ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับmildkoid37907aeyboom
 เกมส์เสี่ยงโชคmakujang0298makujang
 การใช้ internet ให้เป็นประโยชน์daun1283kpimcha
 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเมรุเผาศพระบบไร้มลภาวะadmin33891wisutthaya
 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรadmin15826ployploy
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสม. บ้านเลี้ยว หมู่ 10admin13710nuk2535
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านแบ่ง หมู่ 5admin13991mummum
 เกมออนไลน์มันส์ๆ คลิ๊กเรย!!mint230501mint23
 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็กadmin16060ployploy
กระทู้ 124 | กระทู้และตอบ 204 | เข้าชม 448384 | ตอบ 80 | สมาชิก  66
อ่านกระทู้หมวดนี้/ตั้งกระทู้ใหม่ | กระทู้ยังไม่มีคำตอบ | ค้นหา | ข้อมูลส่วนตัว | เข้า/ออกจากระบบ


ข่าวจากหน่วยงานราชการ


นายกเทศมนตรีตำบลงิม
ปลัดเทศบาลตำบลงิม