เข้าสู่ระบบ or สมัครสมาชิกหน้าหลักเกี่ยวกับเรากระดานข่าวร้องเรียนร้องทุกข์สำหรับสมาชิกติดต่อเรา  
สำนักงานเทศบาลตำบลงิม
· คณะผู้บริหาร
· กิจการสภา
· สำนักปลัด
· กองช่าง
· กองคลัง
· กองการศึกษา
· กองสาธารณสุข
· กองสวัสดิการสังคม
· ประวัติเทศบาลตำบลงิม
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชัน
· เอกสารเผยแพร่ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
· ติดต่อเทศบาลตำบลงิม
· กองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลงิม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
หน่วยงานต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บใหม่เทศบาลตำบลงิมคะ

www.tessabanngim.go.th/webnewประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (อ่านรายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (
อ่านรายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (
อ่านรายละเอียด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (
อ่านรายละเอียด)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (
อ่านรายละเอียด)
ประกาศการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๗ (
อ่านรายละเอียด
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลงิม พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ (
อ่านรายละเอียด)
ประกาศให้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลงิม พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ (
อ่านรายละเอียด)


  
โครงการเทศบาลสีขาว ประจำปี 2557 (ดูงาน)
อบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 (ดูภาพ)
ประมวลภาพคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ ประจำปี 2557 (ดูภาพ)

ประมวลภาพสงกรานต์ ปี 2557 (ดูภาพ)
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลงิม (ดูภาพ)

เทศบาลตำบลงิมช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ดูภาพ)  
เทศบาลตำบลงิม ออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ (ดูภาพ
งานวันสตรีสากล ประจำปี 2557 (ดูภาพ)

 
รับโอนย้าย (ด่วน)
1. นิติกร 1 อัตรา
2. ครู วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา

ผู้ใดที่สนใจ ติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 054-448319


เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ก่อสร้าง ดาดคอนกรีต ลำน้ำขาล บ้านเก๊าเงา หมู่ 15 (รายละเอียดเพิ่มเติม)

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง ถนนลูกรังบดอัดแน่น เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 9 หมู่บ้าน (
รายละเอียดเพิ่มเติม)

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาเสริมผวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแบ่ง หมู่ ๕ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านควร หมู่บ้าน หมู่ ๓ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านหนองบัว หมู่ ๒ (รายละเอียดเพิ่มเติม)


เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๗ (รายละเอียด)

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ (
รายละเอียด..)

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม ประจำปี ๒๕๕๖และ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557 (รายละเอียด..

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ (
รายละเอียด..


เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม ประจำปี ๒๕๕๖และ กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557 (รายละเอียด..


ข่าวประกาศ
  03-06-2014   งบประจำเดือน กันยายน 2556 (56 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  03-06-2014   งบประจำเดือน สิงหาคม 2556 (48 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  03-06-2014   งบประจำเดือน กรกฎาคม 2556 (50 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  03-06-2014   งบประจำเดือน มิถุนายน 2556 (51 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  03-06-2014   งบประจำเดือน พฤษภาคม 2556 (49 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  03-06-2014   งบประจำเดือน เมษายน 2556 (47 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  03-06-2014   งบประจำเดือน มีนาคม 2556 (50 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  03-06-2014   งบประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 (46 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  03-06-2014   งบประจำเดือน มกราคม 2556 (43 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  03-06-2014   งบประจำเดือน ธันวาคม 2555 (45 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  03-06-2014   งบประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 (44 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  02-06-2014   งบประจำเดือน ตุลาคม 2555 (43 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  29-05-2014   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยสามัญ สม... (51 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  29-05-2014   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยสามัญ สม... (50 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  29-05-2014   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยสามัญ สม... (49 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  29-05-2014   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยสามัญ สม... (45 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  29-05-2014   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยวิสามัญ ... (46 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  29-05-2014   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิม สมัยแรก ประจ... (60 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  08-05-2013   แจ้งประสานการสอบสวนดำเนินคดีอาญาข้อหากู้ยืมเงินที่... (2,481 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  
  22-04-2013   งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (366 ครั้งที่อ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ ส่งเรื่องนี้ต่อให้เพื่อนอ่าน  

หน้า:

[ สรุปข่าว ] [ ค้นข่าว ] [ หัวข้อข่าว ] [ อ่านข่าวทั้งหมด ]

เว็บบอร์ดเทศบาลตำบลงิม

  • กระทู้ทั้งหมด
  • ภาพกิจกรรม
  • ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
  • สารจากนายกเทศมนตรี
  • ร้องเรียน
  • จัดซื้อจัดจ้าง

ที่ชื่อกระทู้ผู้ตั้งตอบอ่านตอบล่าสุด
กระทู้ 129 | กระทู้และตอบ 212 | เข้าชม 470113 | ตอบ 83 | สมาชิก  73
อ่านกระทู้หมวดนี้/ตั้งกระทู้ใหม่ | กระทู้ยังไม่มีคำตอบ | ค้นหา | ข้อมูลส่วนตัว | เข้า/ออกจากระบบ


ที่ชื่อกระทู้ผู้ตั้งตอบอ่านตอบล่าสุด
 เกมออนไลน์momo07momo
 สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6.00 นิ้วadmin14390nuk2535
 ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับmildkoid38208aeyboom
 เกมส์เสี่ยงโชคmakujang0491makujang
 การใช้ internet ให้เป็นประโยชน์daun1512kpimcha
 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงเมรุเผาศพระบบไร้มลภาวะadmin34178wisutthaya
 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรadmin16032ployploy
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสม. บ้านเลี้ยว หมู่ 10admin13977nuk2535
 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มชุมชน บ้านแบ่ง หมู่ 5admin14229mummum
 เกมออนไลน์มันส์ๆ คลิ๊กเรย!!mint230677mint23
กระทู้ 129 | กระทู้และตอบ 212 | เข้าชม 470113 | ตอบ 83 | สมาชิก  73
อ่านกระทู้หมวดนี้/ตั้งกระทู้ใหม่ | กระทู้ยังไม่มีคำตอบ | ค้นหา | ข้อมูลส่วนตัว | เข้า/ออกจากระบบ


ข่าวจากหน่วยงานราชการ


นายกเทศมนตรีตำบลงิม
ปลัดเทศบาลตำบลงิม